Dolar 32,5208
Euro 34,7438
Altın 2.493,99
BİST 9.524,59
Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Eyüp Baş görevi teslim aldı

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği çatısı altında hizmet veren Din Hizmetleri Müşavirliği görevine atanan Prof. Dr. Eyüp Baş yeni görevine başladı.

Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Eyüp Baş görevi teslim aldı
22 Mart 2023 21:40

Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atanan Prof. Dr. Eyüp Baş yeni görevine başladı.

Baş, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nde dün yapılan devir teslim töreninde, vekaleten görevi yürüten Cemalettin Oruç’tan görevi devraldı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Başkanlığına 2022 yılının Kasım ayında veda eden Hüseyin Gündoğar’ın yerine Cemalettin Oruç Din Hizmetleri Müşavir Vekili olarak vekalet ediyordu.

Özgeçmişi: Prof. Dr. Eyüp Baş kimdir?

Prof. Dr. Eyüp Baş, 1969 yılında Amasya’da doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1996’da yüksek lisansını, 2002’de doktorasını tamamladı. 1997’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Sahasıyla ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere 1999-2000 öğretim yılında Ürdün Üniversitesi’nde; 2003-2004 öğretim yıllarında da Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2005-2006 Öğretim yılında ise Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

18.12.2006’da “Doçent” unvanını aldı. 28.02.2012 tarihinde de profesörlüğe yükseltildi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 21.03.2023 tarihinde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri olarak atanmıştır.

Yazdığı Kitaplar:

 • İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman-Yahudi İlişkileri (Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2004)
 • Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci (İlâhiyat Yayınları, Ankara 2006)
 • Dil Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2006)
 • İslam Tarihi El Kitabı (edt.), (Grafiker Yayınları, Ankara 2012)

Yazdığı Makaleler:

 1. “İbn Asâkir ve Târîhu Dımeşk’i Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, Ankara 1999, s. 691-706.
 2. “Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, C. XLV/1, Ankara 2004, s.167-190.
 3. “Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarihyazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 46, Sayı: 1, Ankara 2006, s. 103-132.
 4. “Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Bey’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLVI/2, Ankara 2006.
 5. “Ahmed Yesevî’nin Bektaşîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Dini Hayatındaki İzleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 21-53.
 6. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı (Tarih Yazarı Neşrî’nin Anlatılarına Göre)” , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 55-84.
 7. “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi”, Dinî Araştırmalar, C. 14, S. 39 (Temmuz-Aralık 2011), s.21-52.
 8. “Millenarianism and Some Datums On Hegira Millennium Doomsday Expectations in the Otoman Society”, Euro Agenda, Yıl 6, S. 10, 2/2007, pp. 251-264.

Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” Uluslararası Sempozyum (20-21 Mayıs 2004, Oş), Vestnik Oşskogo Gasudarstvennogo Unıversiteta Spetsialniy Vıpusk (Oş Devlet Üniversitesi Vestnik Dergisi Özel Sayısı), Oş 2004, s. 189-200.
 2. “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’ında Siyer Çalışmaları”, Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs- 1 Haziran 2007- Isparta) Bildirileri, Isparta, 2007, s. 409-419.
 3. “İslam Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbela” , Çeşitli Yönleriyle Kerbela-Uluslar arası Kerbela Sempozyumu Bildirileri (20-22 Mayıs 2010, Sivas) , Sivas 2010, C. II, 379-386.
 4. “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul. (Baskıda)
 5. “Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslar arası Sempozyum, 7-9 Kasım 2008, İstanbul. (Baskıda)
 6. “Osmanlı İstanbul’unda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul-Uluslar arası 7. Türk Kültürü Kongresi (05-10 Ekim 2009), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara .
 7. “İslâm Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbelâ”, Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu (Sivas, 20-22 Mayıs 2010). (Sempozyum bildirileri Çeşitli Yönleriyle Kerbela adlı bildiri kitabında yayınlanmıştır. Edt. Alim Yıldız, Sivas 2010, c. II, s. 379-386.)
 8. “Adabiyat Tarih Baylanışı: Kırgız Adabiyatı Kırgız Tarıhının Bulagı Katarı (Edebiyat-Tarih İlişkisi: Kırgız Edebiyatının Kırgız Tarihine Kaynaklığı Üzerine Bir Deneme)”, Islam vı İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya Nauçnopraktiçeskaya Konferentsiya (Kırgız Devletçilik Tarihinde İslam Uluslararası Konferansı Bildirileri (11 Aralık 2003)), Bişkek 2003, s. 88-91.
 9. “XIX. Kılımda Dindi Reformalaştırma Kıymılının İndiya Musulmandarına Tiygizgen Taasiri (XIX. Yüzyıl Dinde Reform Hareketlerinin Hindistan Müslümanlarına Etkileri)”, İndiya i Kırgızstan, Vzaimodeystvie Sivilizatsyii Materiyalı Çetvertoy Mejdunarodnoy Nauçnoy Kenferentsii (Mahatma Gandi’nin 135. Doğum Yıldönümüne Armağan-Hint Kültür Merkezi IV.Uluslararası Konferans Bildirileri (22 Mayıs 2004)), Oş 2004, s. 5-8.
 10. “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” Uluslararası Sempozyum (20-21 Mayıs 2004, Oş), Vestnik Oşskogo Gasudarstvennogo Unıversiteta Spetsialniy Vıpusk (Oş Devlet Üniversitesi Vestnik Dergisi Özel Sayısı), Oş 2004, s. 189-200.
Haber Kaynağı: NordicTurk